Sprijin financiar nerambursabil 100%

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Sprijin financiar nerambursabil 100%

Scopul schemei de ajutor

Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19.

Beneficiarii eligibili

  • Agenții de turism licențiate CAEN 7911, 7912, 7990
  • Structuri de primire turistice CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
  • Structuri de alimentaţie CAEN 5610, 5621, 5629, 5630

Mod de calcul sprijin financiar nerambursabil 100%

Baza de calcul a ajutorului reprezintă:

Pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

Pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;

Pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul a ajutorului, va fi certificată și asumată de către un expert contabil membru al Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat și remunerat de către aplicant.

Pentru valori ale grantului mai mari de 50.000 euro, baza de calcul va fi certificată și asumată și de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat și remunerat de către aplicant.

Obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro.

În dezbatere publică până la data de 24 aprilie 2021
Lansare: Aprilie, 2021

Condiții de acordare: înscrierea societății pe platforma programului

 

Solicită consultanță acum!