S-a deschis sesiunea de înscrieri în programul Electric-Up, prin care IMM-urile din domenii diverse și operatorii HoReCa vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, să-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice.

Oferim consultanță gratuită în cadrul programului de finantare nerambursabilă Electric-Up.

4147 800x533 1599636935

Procedura de înscriere la finanțarea ElectricUp

Așa cum am anunțat anterior, joi, 19 noiembrie 2020, a început pre-înscrierea în programul Electric-Up, în care potențialii solicitanți au început să-și facă profiluri pe portalul de granturi al Ministerului Economiei- etapa 1.

Ceea ce urmează să înceapă pe 4 decembrie 2020 este etapa 2 - înscrierea efectivă la finanțare pe portalul de granturi.

Extrase din Ghid, pentru înscrieri:

ART. 12 Înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora
(1) Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la ghid.
(2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
(3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va atașa împuternicirea notarială, scanată sau semnată digital.
(4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică.
(5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user și parolă).

ART. 13 - Depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP
(1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere.
(2) Proiectele vor îndeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;
(3) Procedura de depunere a proiectului constă în:
a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art. 14.
(4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;
(5) Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică;
(6) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului de depunere a proiectului;
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de valabilitate a acestuia;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unei cerințe tehnice;
d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, fără stația/staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
e) solicitarea pentru instalare doar a stației/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.