Digitalizare thumbnail 

Eligibilitatea solicitantului

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.
  • Domeniile de activitate excluse: întreprinderi cu activitate autorizată în sectorul IT, Agricultură, Industria Alimentară.

Valoarea finanțării

Finanțarea nerambursabilă: 90%

Alocarea financiară: 105.000.000 euro

Activități și cheltuieli eligibile

  • Implementare software personalizat: - Robotic Process Automation, sisteme de gestiune ERP / CRM;
  • Hardware: inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, reţelistică
  • Licenţe software: achiziţionare de licenţe software nepersonalizate
  • Prezenţă online: website, magazine online, sisteme B2B, B2C
  • Auxiliare: semnătură electronică, domenii web, găzduire web, cloud, securitate
  • Consultanţă: elaborare şi implementare, consultanţă IT
  • Audit: financiar şi tehnic