imagesEUP 2 

LANSARE „Electric-Up” Finanțare NERAMBURSABILĂ 100%

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din diverse domenii, precum și pensiunile, hotelurile, restaurantele și alte companii HoReCa de toate dimensiunile sunt invitate să-și pregătească deja proiectele pentru a obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 100.000 de euro pentru a-și instala panouri fotovoltaice și stații de alimentare a mașinilor electrice. Condițiile de eligibilitate, procedurile de înscriere și alte detalii sunt disponibile în proiectul de Ghid de finanțare pentru programul Electric Up.

Condiții de eligibilitate pentru firme în programul Electric-Up

Vor fi 2 categorii principale de beneficiari ai finanțării ElectricUp:

  • Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile, cu excepția celor prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (vor fi excluse firmele din agricultură, producție de tutun, de vin, de băuturi spirtoase etc.).
  • Persoane juridice române din sectorul HoReCa (activitate principală sau secundară) - codurile CAEN: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții, printre care:
    • să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
    • să se angajeze că vor întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    • Să se angajeze că vor instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.

Cheltuieli eligibile Electric-Up:

- cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ

- cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

- cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;

- cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;

- 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

- este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică NU sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.