horeca 2022

Scopul schemei de ajutor
Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ

asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19

Beneficiari eligibili

• Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF);
• Ghizii de turism atestaţi care desfăşoară activităţi;
• Cooperații;
• Întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari;
  Beneficiarul să nu se afle în dificultate în anul fiscal 2019 și cel mult să fie în dificultate în anul fiscal 2021.

 

Activități eligibile, conform CAEN:

- Structuri de primire turistică: 5510,5520,5530,5590;
- Structuri de alimentație publică: 5610,5621,5629,5630;
- Agenții de turism licențiate: 7911,7912,7990;

Alocare financiară
• 500.000.000 de euro

Valorea grantului

Procent de 20% aplicat la: diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2021;

Cheltuieli eligibile
• cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari
• datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate
• cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă)
• cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte
• cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2
• cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an)
• cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității
• cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
• cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Mai multe informații, aici: 

 https://www.pro-consultanta.ro/oferta-consultanta