descărcare 1

Condiții de eligibilitate:
Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online;
Societatea a obţinut profit din exploatare la 31.12.2021
Să nu fie microîntreprindere - numărul mediu de angajați cu normă întreagă, în bilanțul din 2020 și 2021 să fie mai mare decât 9
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice
Au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri
Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici măcar datorii eșalonate

 Buget total             - 714.000 lei +TVA       din care:
----------------------------------------------------
Valoarea finanțării: - 500.000 lei      Finanțare Nerambursabilă: 70%
Aport propriu          - 214.000 lei      Contribuție proprie:             30%   
                                 - TVA calculat la valoarea totală a proiectului

Activități și cheltuieli eligibile
Achiziția de:

-Echipamente si utilaje, autoutilitare pentru activitatea pe care accesează;
-Echipamente IT tehnică de calcul, Software;

-Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; instalaţii de încălzire/climatizare aferente spaţiului de producţie;

-Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele:

-3.1 Mobilier,
-3.2 Aparatură birotică şi 
-3.3 Sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

- Servicii de consultanță

 

Perioada de implementare: 12 LUNI