unnamed966322

Măsura 1 - microgranturi de 2.000 Euro

- cheltuielile eligibile Prima măsură va cuprinde fonduri de 100 de milioane de euro iar din acestea vor fi acordate microgranturi de 2.000 de euro fiecare unor beneficiari: microîntreprinderi și firme mici respectiv mijlocii (IMM), PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au fost implicate în prevenirea cazurilor de COVID-19.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli pentru scorurile de materii prime, materiale, mărfuri, cât și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii față de furnizorii curenți cât și față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli pentru chirie pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli pentru achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli pentru asigurarea echipamentelor de protecție medicală, cât și materialele necesare împotriva virusului SARS-COV-2.

f) cheltuieli necesare pentru achiziția de obiecte de inventar;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea) activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Înscrierile se vor face în cadrul acestei măsuri se vor face în două etape diferite:

1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere (va fi un formular anexat la procedură).