unnamed98586

Măsura 2 - granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro

Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri

Vor fi IMM-urile din lista de la anexa 2 a OUG 130/2020, cât și ONG-urile de educație.

Pentru a doua măsură va fi alocat un buget de 350 milioane de euro. Din această sumă, 307,5 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă prin schema de ajutor de stat, ceilalți fiind, probabil, aportul propriu al beneficiarilor. Prin implementarea acestei măsuri vor beneficia aproximativ 10.000 de beneficiari cu sume cuprinse între 2.000 și 150.000 euro fiecare.

Calcularea valorii granturilor de capital de lucru pentru IMM se face în felul următor:

Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% și nu poate depăși suma de 150.000 euro. IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, vor primi o valoare maximă a ajutorului de 150.000 euro.

Granturi de capital de lucru - condiții pentru beneficiari

Pentru acordarea granturilor către beneficiari trebui îndeplinite următoarele:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;

f) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.