afir deschide o noua sesiune pentru investitiile in activitati neagricole in mediul rural 483

Eligibilitatea solicitantului

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole;
 • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente/nou înființate în spațiul rural.

Valoarea finanțării

max. 200.000 euro / beneficiar
Alocare financiară: 100.000.000 €

Finanțare nerambursabilă 70%

 • Contribuție proprie 30%
 • Fermieri/membrii unei gospodării agricole
 • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici

Finanțare nerambursabilă 90% 

 • Contribuție proprie 10%
 • Solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie 

Activități și cheltuieli eligibile

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat, olărit, brodat);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării;
 • Activități auxiliare pentru creșterea animalelor (activități legate de însămânțarea artificială).

PERIOADA DE IMPLEMENATRE:

 • 36 de luni (3 ani ) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj
 • 24 de luni (2 ani) pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple de bunuri/ utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate.

PERIOADA DE MONITORIZARE:

- 5 ANI;