Operatorii economici a caror activitate a fost supendata temporar in cadrul centrelor comerciale dețin o pondere importantă în contribuțiile la bugetul de stat, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie sprijin constand in  capital de lucru care urmează a fi utilizat pentru finanțarea partiala a platii anumitor costuri datorate, dintre care costurile cu chiriile reprezinta o parte importanta pentru multi astfel de operatori economici.

                                                               download 1

Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din centrele comerciale, grav afectati de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin:

-îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a îi ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă.

-stimularea proprietarilor să contribuie la reducerea impactului epidemiei de coronavirus prin atenuarea deficitelor bruște de lichidități cu care se confruntă întreprinderile care inchiriază spații în centrele comerciale (chiriașii), din cauza măsurilor impuse de statul român pentru a limita răspândirea coronavirusului. 

Intreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

  • sa dețina Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  • sa-si desfăşoară activitatea în centre comerciale cu suprafața mai mare de 15.000 de m.p., având contract de închiriere in vigoare la data de 15 martie 2020
  • să fi beneficiat  din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculata pentru perioada închisa. Finantarea de la stat se acorda  in situatia in care reducerea de 50% a fost acordata de catre centrul comercial inaintea depunerii aplicatiei pentru accesarea grantului.
  • sa beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixa, pe o perioada de minim 6 luni de la data reluarii activitatii 
  • sa  fi agreat extinderea  perioadei  contractuale  a contractului de  inchiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioada egala cu perioada pentru care se acorda sprijin din partea proprietarului), calculate de la data la care contractul poate inceta, din initiativa oricareia dintre parti sau de drept .

Prin schema de ajutor de stat se acordă granturi unui număr estimat de 3.000 de intreprinderi beneficiare.  

 Bugetul schemei de ajutor de stat este de 160 milioane lei, sumele fiind asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Valoarea maxima a ajutorului de stat este de 80.000 lei/beneficiar, reprezentând  50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixa raportata la luna februarie, calculata si datorata pentru perioada închisă.

 

download

  

            Semnarea contractului cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până la 31 decembrie 2020, iar plata sumelor pana cel târziu la 31 martie 2021.

            După încasarea grantului, chiriașii au obligația să plătească in termen de maxim 5 zile lucrătoare către centrele comerciale 50% din cuantumul chiriei fixe calculata și datorata pentru perioada închisa, dar nu mai mult de 3 x 50% din chiria aferenta lunii februarie 2020