Procedura de implementare a măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr 2989 din 30 septembrie 2020 și a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României.

Microgranturi 1

 

IMM-urile care aplică trebuie să „respecte condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19”,  cu excepția PFA, ONG și CMI.

„Condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020” este acel prag de 5000 de euro, cifră de afaceri pe anul 2019, pentru IMM-uri. De aici rezultă 2 soluții:

  1. Fie guvernul adoptă în timp util noua OUG a Ministerului Fondurilor Europene de modificare a OUG 130 și abrogă art. 6, lit b) din OUG 130. Odată ce se va publica în Monitorul Oficial modificarea, practic procedura pentru măsura 1 va face referire la articolul abrogat, deci nu va mai exista condiția pragului de 5.000 de euro. O altă variantă pisibilă pentru eliminarea pragului ar fi și în Parlament, prin proiectul de lege de aprobare a OUG 130, cu amendamente, dar și acolo este de durată, pentru că nu este gata nici raportul din Comisia de buget a Camerei Deputaților, apii fiind nevoie de vor în plen, promulgarea legii de către președintele Iohannis, publicarea în Monitorul oficial (deci o pocedură și mai complexă).
  2. Fie OUG de modificare a OUG 130/2020 nu ajunge în Monitorul oficial (și în Parlament) și atunci se lansează apelul cu această condiție pentru IMM-uri, caz în care guvernanții nu și-ar mai respecta promisiunea de a elimina pragul de 5000 de euro.

micropoza

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
  • b) respectă condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2 alin (1), lit. b) și c) din prezenta procedură;
  • c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
  • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
  • j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Nu sunt eligibile din fondurile nerambursabile cheltuielile cu consultantul și nu pot fi achiziționate nici bunuri second hand.