CAPITAL DE LUCRU PENTRU REPORNIREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE PENTRU IMM-URI

   – buget: 350 mil. euro –

SUN 5

Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domeniile prezente in anexa 2

Schema este în valoare de 350.000.000 Euro

Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după cum urmează:

 

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

                        Cofinanțare: 85% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie

Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA, turism, servicii din domeniul transporturilor, precum și al           organizărilor de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.

Condiții de acordare:

            a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

            b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

            c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

            d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Categorii de cheltuieli finanțate din grant:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

 

Anexa 2.DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL

MĂSURII 2. GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

 

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

4761

Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

4762

Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910

Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

4920

Transporturi de marfa pe calea ferata

4931

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

4932

Transporturi cu taxiuri

4939

Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941

Transporturi rutiere de marfuri

4942

Servicii de mutare

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210

Depozitari

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224

Manipulari

5229

Alte activitati anexe transporturilor

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590

Alte servicii de cazare

56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

5610

Restaurante

5621

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629

Alte servicii de alimentatie n.c.a.


58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811

Activități de editare a cărților

5812

Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813

Activitati de editare a ziarelor

5814

Activitati de editare a revistelor si periodicelor

            5819

Alte activitati de editare

79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA

7911

Activitati ale agentiilor turistice

7912

Activitati ale tur-operatorilor

7990

Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

8230

Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9329

Alte activitati recreative si distractive n.c.a.