MEEMA face publică Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, în forma transmisă către Ministerul Fondurilor Europene pentru avizare.

Granturi IMM uri Capital Lucru thumbnail

 Guvernul a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență 174/2020, care modifică OUG 130/2020, privind ajutoarele de stat în valoare totală de aproape 1 miliard de euro, din fonduri europene și de la buget. Se schimbă astfel grila de punctaj de la Măsura 3 - granturi de investiții de câte 50.000-200.000 de euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM). Consultă la finalul articolului  OUG 174/2020 în format PDF și accesează forma consolidată a OUG 130/2020.

La inițiativa Ministerului Fondurilor Europene, Guvernul a adoptat miercuri, 14 octombrie 2020, OUG 174/2020 care modifică mai multe acte normative, printre care și OUG 130/2020, prin care s-au instituit cele 3 măsuri de sprijin în valoare totală de 1 miliard de euro (cu tot cu contribuția proprie a beneficiarilor), pentru IMM, PFA, ONG și cabinete medicale individuale.

Noua OUG 174/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 954 din 16 octombrie 2020, Partea I.

Principala modificare adusă formei vechi a OUG 130/2020 se referă la grila de punctaj de la Măsura 3 - granturi de investiții pentru IMM, în valoare totală de 550 de milioane de euro (cu tot cu aportul propriu al firmelor).

Aici se inversează punctajul de la criteriul RIR (rata internă de rentabilitate a investiției).

Astfel, noua grilă de punctaj arată așa:

Criterrile de selecție la finanțarea proiectelor de investiții aferente Măsurii 3

a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte

Indicatori tehnico-economici:

 • RIR: < 5% - 25 puncte
 • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% - 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,50% - 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte

 • peste 35% - 35 puncte
 •  ≥ 25% și < 35% - 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% - 20 puncte
 • > 15% și < 20% - 10 puncte

b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte se calculează după cum urmează:

 • peste 45% - 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% - 30 puncte
 •  ≥ 35% și < 40% - 20 puncte
 • > 30% și < 35% - 10 puncte

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte

 • ≤ 3 - 30 puncte
 • > 3 și ≤ 4 - 15 puncte
 • > 4 - 5 puncte

În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.

d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte
 
• Sold negativ - 10 puncte
• Sold pozitiv - 0 puncte
 
NOTĂ:Pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică (INS) cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.