Lansare Programul Servicii și Comerț 2020

 Servicii si comert

Condiții de eligibilitate:
Firme înființate până în 31.12.2017
Numar mediu angajați la 31.12.2019-minim 3
Codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 12 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii
Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare

Buget total             - 357.000 lei +TVA       din care:
----------------------------------------------------
Valoarea finanțării: - 250.000 lei      Finanțare Nerambursabilă: 70%
Aport propriu          - 107.000 lei      Contribuție proprie:             30%   
                                 - TVA calculat la valoarea totală a proiectului

Angajamente:
Crearea de locuri de munca și menținerea locurilor de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii și numărul locurilor de muncă existente la data înscrierii în program
Menținerea investiției: pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN

Activități și cheltuieli eligibile:
Echipamente și utilaje (inclusiv IT) pentru activitatea pe care accesează
Mobilier comercial
Software
Consultanță

Perioada de implementare: 12 LUNI