Au fost publicate proiectele procedurilor de implementare:

SUN 5

 

MICROGRANTURI

1. proiectul Procedurii de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020

Microgranturi nerambursabile- 2.000 euro

 

GRANTURI CAPITAL DE LUCRU

2. proiectul Procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 

Granturi nerambursabile