Cod CAEN 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Aceasta clasă include: tăierea, fasonarea și prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcția de clădiri, de monumente funerare,
de drumuri, ca material de acoperire, etc., fabricarea mobilierului de piatră.


Prin proiect se pot achiziționa echipamente precum: mașină de tăiat piatra, incărcător frontal cu accesorii: lamă europaleți și
utilaj de săpat.
Tehnologia de ultimă generație și gradul ridicat de automatizare și precizie a echipamentelor achiziționate prin intermediul finanțării
nerambursabile transformă această afacere într-o investiție extrem de profitabilă.