• Verificarea eligibilității cheltuielilor
 • Optimizarea punctajului
 • Consultanta telefonica/la sediul firmei noastre
 • Întocmirea cererii de finanțare
 • Întocmirea planului de afaceri
 • întocmirea proiecțiilor financiare
 • Întocmirea proiectului tehnic
 • Întocmirea bilantului previzionat
 • Întocmirea bugetului proiectului
 • Inscrierea on-line
 • Răspuns la clarificările solicitate de finanțator
 • Suport la semnarea contractului de finanțare
 • Asistenta in relatia cu banca partenera
 • Asistenta in relatia cu furnizorii
 • Dosarele de achiziții
 • Cererea de plată/rambursare
 • Intocmirea dosarului de decont
 • Incarcare decont online
 • Suport la vizita finanțatorului pentru certificarea cheltuielilor (daca e cazul)
 • Raportarea anuala
 • Suport vizite anuale de monitorizare
 • Altele