Cod CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Această clasă include activități recreative și distractive (cu excepția bâlciurilor și a parcurilor de distracții) neclasificate în altă parte:
activități ale parcurilor recreative (fără cazare), exploatarea facilităților de transport recreativ, de exemplu porturi turistice,
exploatarea pârtiilor de schi, închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităților recreative, târguri și
expoziții de natură recreativă, activități ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc., funcționarea ringurilor de dans. Această clasă include, de asemenea, activitățile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilități.
Prin proiect se pot achiziționa:


piscina supraterana demontabila
echipament pentru cățărat, echipament de joacă cu plase de cățărare, echipament de joacă, ansamblu de joacă din metal, ATV-uri, biciclete și căști,
tiroliană, carusel rotativ cu lanțuri, sistem fotovoltaic, generator electric, trambuline (interioare, exterioare), tobogane, podea interactivă,
carusel electric
Acest proiect poate acumula maximul de puncte: 100.
Oferirea unor activități recreative și distractive pentru copii va fi mereu o activitate care va genera profit, dar și mulțumiri atât din partea
copiilor, cât și din partea părinților. Astfel, dedicarea personalului angajat, dar și echipamentele achiziționate prin programul Start-Up Nation
reprezintă elemente-cheie în atingerea succesului pe această piață.